Bravida tekee Top Speedin maalaamoon LVIS-työt

Bravida Finland oy toteuttaa saneerauksen lämpö-, vesi-, ilma- ja sähköurakan ja parantaa samalla teollisuushallin energiatehokkuutta lämmöntalteenotolla.

Top Speedin Jyväskylässä sijaitseva teollisuushalli saneerataan vastaamaan paremmin yrityksen nykyisiä tarpeita. Samalla halli saa uuden maalaamolinjaston.

Kohteen sosiaalitiloista osa uusitaan osittain ja osa siirretään uuteen paikkaan, jotta tilasta saadaan mahdollisimman toimiva. Ilmanvaihtokoneille tehdään lämmityslinjat ja lämmöntalteenotto. Näin maalaamolaitteista voidaan ottaa lämpö talteen ja ohjata uuden Retermia LTO-järjestelmän pattereihin.

Lämmöntalteenoton lisäksi ilmanvaihtourakassa mahdollisestaan parempi ilmanpuhtaus tulevaisuudessa. Tämä on tärkeää, jotta hallin sisäilmasto saadaan pidettyä mahdollisimman puhtaana maalaustöitä varten.

Lisäksi kohteessa tehdään paljon paineilmaa vaativaan maalaamolinjastoon vesi- ja paineilmatyöt niitä tarvitseville maalaamokoneille. Myös valaistus uusitaan hallissa ja maalauslinjasto saa uuden sähkönsyötön.

”Urakka on nopearytminen ja meillä on parhaillaan 6–10 asentajaa töissä kohteessa. Aloitimme saneerauksen helmikuussa ja sen on määrä olla valmis kesäkuussa. Teollisuuskohteissa tehokas urakan toteuttaminen on tärkeää, jotta esimerkiksi linjastot saadaan mahdollisimman nopeasti käyttöön”, sanoo Bravidan Jyväskylän ilmanvaihdon yksikönjohtaja Tuomo Huuskonen.

Pääurakoitsijana kohteessa on Rakennusliike Seiska oy. Bravida on tehnyt sopimuksen työstä Ouneva oy:n kanssa.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!