AVI tehostaa rakennusalan työturvallisuusvalvontaa

Työsuojeluviranomaisilla on alkanut kolmivuotinen valvontahanke, joka keskittyy erityisesti vakavien työtapaturmien ennaltaehkäisyyn.

Uudessa hankkeessa valvontaa kohdennetaan työmaille ennakkoon tehdyn riskikartoituksen perusteella. Valtakunnallisessa hankkeessa työsuojelutarkastuksia tehdään uudis- ja korjausrakennustyömaille, mutta myös muille rakennustyökohteille.

Työmaatarkastuksilla käydään läpi esimerkiksi työmaiden työturvallisuussuunnitelmia ja työturvallisuusvastuiden toteutumista. Aliurakoitsijaan kohdistetulla tarkastuksella keskitytään työnantajan työturvallisuusvelvollisuuksiin yhteisellä rakennustyömaalla.

Aluehallintoviraston tiedote

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!