Automaatio-osaajille on kysyntää

Sähkömaailma Extran päätoimittaja Esa Tiainen
Esa Tiainen.

Pääkirjoitus, Sähkömaailma Extra 4/2021.

Automaatio nousee usein esille, kun keskustellaan energiatehokkuuden parantamisesta kiinteistöissä. Sen merkitys on tunnustettu rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä siten, että tietyn kokoisissa kiinteistöissä edellytetään automaatiojärjestelmiä lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien ohjauksessa.

Direktiivin seuraavaa versiota valmistellaan jo nyt, ja siinä on ehdotettu automaation käytölle vielä aiempaa kunnianhimoisempia tavoitteita. Kiteytettynä automaatiolla tarkoitetaan itsestään toimivaa laitetta tai järjestelmää. Rakennusautomaatio liittyy olennaisesti energiankäytön ohjaukseen, sisäilman laatuun ja yleensäkin tarpeenmukaisen toiminnan aikaansaamiseen. Kiinteistön ilmanvaihtoa ohjataan mitatun olosuhteen perusteella ja valaistus säätyy tarpeen mukaan niin, ettei käyttäjän tarvitse tehdä mitään eikä hän edes huomaa muutosta.

Automaatioon liittyy myös tietoturvahaasteita. Mikäli ulkopuolisella taholla on kiinnostusta ja osaamista häiritä kiinteistön toimintaa eikä järjestelmien tietoturvallisuuteen ole kiinnitetty huomiota, on hakkerointi sen osaavalle helppoa. Motiivilla ei sinällään ole merkitystä. Syynä voi olla pelkästään halu kokeilla, onnistuuko murtautuminen.

Tietoturvaosaamisen tarve kasvaa varmasti tulevaisuudessa, mutta jo tiettyjen perusasioiden hallitsemisella on merkitystä. Suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja loppukäyttäjien on jokaisen osaltaan varmistettava, etteivät rakennusten automaatiojärjestelmät ole alttiita hyökkäyksille.

Automaation lisääntyessä myös tarve alan osaajille lisääntyy ja kilpailu osaajista kiihtyy. Myös tilaajilta edellytetään riittävää osaamista. Yritysten tulee kertoa selkeästi, millaista osaamista tarvitaan ja viranomaisten ja oppilaitosten on vastattava tähän haasteeseen. Alan on oltava houkutteleva, jotta opintoihin saadaan riittävästi motivoituneita henkilöitä.

”Automaatio on jatkossa käytännössä osana jokaista taloteknistä järjestelmää.”

Myös moniosaamisen tarve lisääntyy. Vaikka toimisi perinteisessä sähkötekniikan osaamista edellyttävässä tehtävässä, tulee hallita tiettyjä automaation perusasioita ja päinvastoin.

Itse järjestelmät kehittyvät. Ominaisuudet monipuolistuvat ja käyttö ja ylläpito helpottuvat. Tärkeää on myös luotettavuus ja järjestelmän avoin protokolla, mikä mahdollistaa eri järjestelmien yhteensovittamisen. Automaatio on jatkossa käytännössä osana jokaista taloteknistä järjestelmää.

Esa Tiainen

Sähkömaailma Extran päätoimittaja

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!