Aurinkovoimaloiden asennuksissa riittää ongelmia

Aurinkosähköjärjestelmien kasvaneen suosion myötä asennuksissa on paljastunut myös paljon osaamattomien tekijöiden tekeleitä. Kuvituskuva, kuva Mikko Arvinen.
Aurinkosähköjärjestelmien kasvaneen suosion myötä asennuksissa on paljastunut myös paljon osaamattomien tekijöiden tekeleitä.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on saanut viime aikoina useita aurinkosähköjärjestelmiä koskevia tiedusteluja ja ilmoituksia asennuksissa havaituista virheistä ja puutteista.

SM Extra audioartikkelit

Ilmoitukset ovat koskeneet lähes pelkästään varmennustarkastusvelvoitteen ulkopuolella olevia pieniä kohteita, kuten omakotitaloja. Huolimattomuutta on ilmennyt sekä asennustöissä että käyttöönottotarkastuksissa. Järjestelmää koskevista teknisistä vaatimuksista ei ole aina ollut tietoa.

– Ongelmia on ollut esimerkiksi kaapelien kiinnityksessä ja suojauksessa. Kaapelien kiinnitys on voinut jäädä kokonaan tekemättä tai kaapeleita on kytketty toisiinsa vääränlaisilla liittimillä. Järjestelmän pitäisi kuitenkin kestää mekaanista rasitusta vuosikymmeniä ja myös talviolosuhteita, jolloin kiinnitysten ja suojausten täytyy olla sellaiset, että ne eivät tule alas liikkuvan lumen ja jään mukana, Tukesin ylitarkastaja Sakari Hatakka muistuttaa.

Asennuksia on tehty myös ilman tarvittavaa oikeutta kiinteistöjen sähköasennuksiin, mikä ei ole lainsäädännön mukaista.

– Tukesin tietoon on tullut ja valvonnassa on ilmennyt tapauksia, että sähköturvallisuuslaissa edellytetty sähköurakoitsijan käyttöönottotarkastus, ns. oman työn tarkastus, on tehty vakavan puutteellisesti tai jäänyt tekemättä kokonaan.

– Jos selviää, ketkä ovat urakoitsijoita, otamme yhteyttä niihin ja kohdennamme valvontakäyntejä kyseisiin yrityksiin sekä vaadimme että toiminta korjataan sähköturvallisuuslain mukaiseksi, Hatakka sanoo.

Tarkastus on kirjattava

Aurinkosähköjärjestelmälle on tehtävä mittaukset ja käyttöönottotarkastus ennen laitteiston käyttöönottoa, myös järjestelmän DC-osaan. Tilaajan pitää saada käyttöönottotarkastuksesta sähköalan ammattilaisen allekirjoittama käyttöönottotarkastuspöytäkirja. Se on järjestelmän asennuksesta vastaavan urakoitsijan kirjallinen vakuutus siitä, että koko järjestelmä on toteutettu turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

Pöytäkirjassa pitää olla mittausten ja testausten tulokset sekä Tukesin rekisteristä löytyvän, asennuskokonaisuudesta vastaavan, sähköurakoitsijan ja vastuuhenkilön eli sähkötöiden johtajan tiedot.

Tarkastusprojekti asennusten toteutuksista

Tukes on käynnistänyt valvontaprojektin ”Aurinkosähköjärjestelmien asennustyön vaatimustenmukaisuus”, jossa tarkastetaan aurinkosähköjärjestelmien asennuksia.

– Tarkoituksena on saada tasapuolinen kuva siitä, miten asennukset on tehty eikä mennä vain reklamaatioiden perässä, Hatakka kertoo.

Hänen mukaansa tavoitteena on saada maantieteellisesti kattava tarkastusalue, jossa eri sähköyhtiöiltä saadaan tietoon generaattoreiden paikat ja sitä kautta otetaan yhteys järjestelmien omistajiin.

Hän kertoo, että teknisten tarkastuskohteiden määrän ratkaisee osin se, miten Tukes saa sovittua niistä tarkastustahojen ja kiinteistöjen omistajien kanssa, mutta tarkastuskohteita on joka tapauksessa useita kymmeniä. Projekti kestää 30.6. asti.

Huolestuttava tilanne

Asiasta on huolestunut myös Satakunnan ammattikorkeakoulun lehtori Marko Ylinen. Ylinen on aiemmin toiminut parikymmentä vuotta järjestelmien myyjänä ja asentanut niitä itsekin.

Hän on kerännyt tietoa ”Omatuotannon vaikutus kiinteistön sähköverkkoon” -hankkeeseen liittyen sosiaalisen median keskusteluista ja saanut paljon viestejä myös puhelimitse. Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteistyönä tehty puolitoistavuotinen hanke päättyy maaliskuun lopussa. Hankkeen yhteydessä Ylinen sai kuulla ja lukea aurinkosähköjärjestelmien asennusten lieveilmiöistä, joista yleisin on käyttöönottotarkastusten puute.

– Käyttöönottotarkastuspöytäkirjoja ei ole tehty eikä dokumentteja ylipäätänsäkään. Kiinteistön kokonaistarkasteluakaan ei ole tehty eli selvitetty, miten paljon erilaisia kuormia sen verkko kestää.

Yliseltä on pyydetty apua myös asennusvikojen selvittelyyn.

– Markkinoilla oleva tilanne on täysin epäterve ja se poikii kaikenlaisia kyselyjä. On muun muassa kyselty, että kun on pientoimijalupa ja kiinteistössä on kaksi liittymää, niin voisiko toisella liittymällä ostaa halpaa sähköä ja toisella myydä sitä takaisin verkkoon.

Ylinen on joutunut evästämään kysyjää, että sähkömarkkinalaki kieltää rinnakkaisten verkkojen pidon.

Outoja kyselyjä ja huijareita

Marko Ylinen kertoo törmänneensä somessa myös tällaisiin kyselyihin, joihin hän ei vastaa: ”Sinä kun olet aurinkopaneeliguru, niin mitäs jos asennan paneelit, kaapeloin, asennan invertterin, niin olisiko sinun kauttasi mahdollista saada sen kytkentä verkkoon ja paperihommat, että saan ylijäämän myyntiin?”

– Somessa jotkut urakoitsijat vastaavat tällaisiin viesteihin ja lupaavat tulla tekemään paperityöt, jos kysyjät itse hoitavat asennukset, Ylinen pahoittelee.

Tekniset ongelmat ovat yleisimmin väärinkytkettyjä laitteistoja. Esimerkkinä itä-länsi-järjestelmät, joissa paneelit pitää kytkeä eri piireihin, onkin kytketty samaan piiriin ja järjestelmän tuotto putoaa merkittävästi. Yhdessä kohteessa järjestelmä ei voinut tuottaa sähköä verkkoon, kun turvakytkin oli jätetty auki.

– Huijareita on paljon. Ymmärtämättömille ihmisille asennuksia on tarjottu järjettömään hintaan, Ylinen harmittelee.
Yrityksille hankala tilanne on ollut se, että asennukset ovat viivästyneet, koska tarvikkeita on ollut vaikea saada. Ne, jotka toimivat asiallisesti, kertovat rehellisesti, miksi on myöhästytty.

– Osa on tehnyt asennuksia komponenttipulasta johtuen eri tavalla sopimatta muutoksista asiakkaan kanssa.
Somessa tietyillä keskustelupalstoilla enimmäkseen manataan sähköasentajia ja alan yrityksiä.

– Hölmöintä on se, että alan mainetta pilataan muutamien mätämunien takia. Suurin osa urakoitsijoista on kuitenkin luotettavia, Ylinen sanoo.

Ari Uusitalo, teksti

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!