Aurinkosähkön tuotantokapasiteetti nousi 1000 megawattiin

Aurinkosähkön pientuotantokapasiteetin kehitys vuosina 2015-2023. Lähde: Energiavirasto.
Aurinkosähkön pientuotantokapasiteetin kehitys vuosina 2015-2023. Lähde: Energiavirasto.

Vuonna 2023 Suomessa asennetun aurinkosähkön kokonaiskapasiteetti kasvoi yli 300 megawattia.

SM Extra audioartikkelit

Energiaviraston alustavien tietojen mukaan vuoden 2023 lopussa Suomessa oli asennettua aurinkosähkökapasiteettia noin 1 000 megawattia, josta pientuotantoa oli 936 megawattia ja teollisen kokoluokan laitosten kapasiteettia 50 megawattia. Verkkoon kytkemätöntä kapasiteettia oli noin 23 megawattia.

Kokonaisuudessaan Suomessa oli viime vuoden lopussa sähköverkkoon liitettyä sähköntuotantokapasiteettia noin 23 000 megawattia. Aurinkosähkön osuus verkkoon asennetusta sähkön tuotantokapasiteetista oli noin neljä prosenttia. Aurinkosähkön tuotanto vastasi Suomen sähkön kokonaistuotannosta noin 0,8 prosenttia vuonna 2023.

Pientuotanto kasvoi 47 prosentilla

Valtaosa sähköverkkoon liitetystä aurinkosähkökapasiteetista on pientuotantoa. Aurinkosähkön pientuotannolla tarkoitetaan alle yhden megawatin tuotantolaitteistoja. Pientuotantokapasiteetti kasvoi vuoden 2023 aikana 299 megawatilla, mikä tarkoittaa noin 47 prosentin kasvua.

Energiaviraston arvion mukaan viime vuonna aurinkosähkölaitteistoja asennettiin lähes 30 000 pientaloon. Arvio perustuu verkkoyhtiöiltä kerättyihin alustaviin tietoihin kuluttajien tuotannon verkkopalvelusopimusten määrästä pienjänniteverkossa.

Teollisen kokoluokan, yli yhden megawatin, aurinkovoimaloiden määrä on lähivuosina voimakkaassa kasvussa. Vuoden 2023 lopussa Energiaviraston ylläpitämässä voimalaitosrekisterissä yli yhden megawatin aurinkosähkölaitosten kapasiteetti oli yhteensä 50 megawattia. Suunnitteilla, rakenteilla tai tuotannossa olevia yli yhden megawatin aurinkovoimalaitoksia voi tarkastella karttapalvelusta.

Lisäksi sähköverkkoon kytkemätöntä aurinkosähkökapasiteettia on yhteensä arviolta 23 megawattia, joka on asennettu erityisesti vapaa-ajan asuntoihin.