Aurinkosähkön kapasiteetti kasvoi Suomessa yli 100 megawattia vuonna 2021

Aurinkosähkön pientuotanto on ollut viime vuosina voimakkaassa kasvussa. Kapasiteetti on lähes kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa.

SM Extra audioartikkelit

Vuoden 2021 lopussa sähköverkkoon oli liitetty yhteensä noin 395 megawattia aurinkosähkön tuotantokapasiteettia. Alustavan tiedon mukaan kapasiteetti kasvoi vuodessa yli 100 megawatilla.

Aurinkosähkön osuus verkkoon asennetusta sähkön tuotantokapasiteetista oli vuoden 2021 lopussa noin 2,2 prosenttia. Aurinkosähkön tuotanto vastasi Suomen sähkön kokonaistuotannosta noin 0,4 prosenttia vuonna 2021.

Sähköverkkoon liitetty aurinkosähkötuotanto koostuu lähes kokonaan alle yhden megawatin pientuotantolaitteistoista. Energiaviraston ylläpitämässä voimalaitosrekisterissä on yli yhden megawatin laitoksia yhteensä 4,6 megawattia. Lisäksi sähköverkkoon kytkemätöntä aurinkosähkökapasiteettia on yhteensä arviolta 22 megawattia, joka on asennettu yli 55 000 pientaloon, erityisesti vapaa-ajan asuntoihin.

Eri yhtiöt ovat esittäneet julkisuudessa suunnitelmia aurinkosähköhankkeista, jotka olisivat kooltaan muutamasta jopa kymmeniin megawatteihin. Näiden hankkeiden investointipäätöksistä ei kuitenkaan ole vielä ilmoitettu Energiavirastolle.

Vuoden 2021 alustavat luvut perustuvat Energiaviraston sähkön jakeluverkkoyhtiöiltä keräämiin tietoihin. Suurten voimalaitosten, yli yhden megawatin yksikköjen, tietoihin voi tutustua Energiaviraston voimalaitosrekisterissä.

Kokonaisuudessaan Suomessa on sähköverkkoon liitettyä sähköntuotantokapasiteettia noin 18 200 megawattia.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!