Aurinkosähköjärjestelmien kirjavat markkinat vaarantavat asiallisten toimijoiden bisneksen

Aurinkosähköjärjestelmien tarjoajien määrän lisääntymisen myötä laitteiden ja asennusten taso vaihtelee melkoisesti. Kuvituskuva ABB.
Aurinkosähköjärjestelmien tarjoajien määrän lisääntymisen myötä laitteiden ja asennusten taso vaihtelee melkoisesti. Kuvituskuva ABB.

Aurinkosähköjärjestelmien tarjoajien määrä on noussut vauhdilla. Sen myötä laitteiden ja asennusten taso vaihtelee melkoisesti. Voiko ala itse pilata lupaavat markkinat?

Uusiutuvien energianjärjestelmien sertifioidut
asentajat on listattu Motivan sivuilla.

Aurinkosähkö ja siihen liittyvä teknologia kasvaa maailmanlaajuisesti nopeasti. Kasvaville markkinoille riittää monenlaisia pyrkijöitä. Osa toimijoista valmistaa ja myy epäkuranttia tavaraa, jota ei voi edes liittää verkkoon. Koko ala kokee näin kolhuja, joista kärsivät ennen muuta hommansa asiallisesti hoitavat toimijat.

– Näinhän kävi aluksi myös ilmalämpöpumppujen puolella. Ja nyt kun Suomessa on pulaa töistä ja aurinkosähköstä puhutaan paljon, moni näkee alalla mahdollisuuden ansaita. Ongelmana on, etteivät kaikki hoida asioita alusta loppuun kunnolla, vaan laadun taso vaihtelee paljon”, Areva Solar Oy:n hallintojohtaja Anu Areva toteaa.

Arevan mukaan kuluttajilla ei myöskään ole riittävästi tietoa uusista laitteista ja järjestelmistä. Siksi he eivät useinkaan tiedä, mitä ovat ostamassa.

– Tilannetta voi verrata autokauppaan, jossa asiakas haluaisi ostaa punaisen auton, muttei tiedä haluaisiko ja tarvitsisiko hän bensiini- vai dieselkäyttöisen auton ja minkä kokoisella moottorilla. Ostaja on silloin sen varassa, mitä myyjä kertoo, Areva sanoo.

Luvatut tuottoennusteet voivat olla epärealistisia

Aurinkoteknillisen yhdistyksen (ATY) toiminnanjohtaja Christer Nyman on Arevan kanssa yhtä mieltä alan ongelmista. Ostajille voidaan esimerkiksi luvata epärealistisia tuottoennusteita ja takaisinmaksuaikoja. Eikä takuukaan auta, jos yritys ei ole takaisinmaksuajan umpeuduttua enää pystyssä.

– Yhdistyksemme onkin tekemässä teknisiä dokumentteja siitä, mitä ostajan pitäisi osata vaatia aurinkosähköjärjestelmiltä. Lisäksi suosittelemme yrityksiä, joissa asiat tehdään kunnolla, laatukomponentteja käyttäen.

EU:n käyttämä tullisuoja Kiinaa vastaan on johtanut siihen, että kilpailu Euroopassa on vähentynyt.

– Iso osa eurooppalaisista yrityksistä on suositellut tullien poistoa, jotta hinnat saadaan vietyä vieläkin alemmas. Suurin osa paneeleista valmistetaan Kiinassa, ja laatu vaihtelee laidasta laitaan. On hyvä muistaa, ettei ole kiinalaistenkaan yritysten etu, että heidän maineensa huononee heikkojen tuotteiden myötä, Christer Nyman toteaa.

”Suomessa valitaan liian usein
halvin vaihtoehto, eikä mietitä
esimerkiksi materiaalien
turvallisuutta. Keski-Euroopassa
aurinkosähkölaitteet käyvät läpi
turvatarkastuksen, ja hylätyt
laitteet asetetaan myyntikieltoon”,
Areva Solar Oy:n
hallintojohtaja Anu Areva vertaa.

Asennussertifiointi säilyköön vapaaehtoisena

Aurinkosähköjärjestelmien asennuksessakin on ongelmia. Katolla ei osata työskennellä asianmukaisesti, eivätkä kaikki ymmärrä, että järjestelmien kytkeminen on sähköluvan alaista toimintaa.

EU:n uusiutuvan energian käyttöä edistävän RES-direktiivin mukaan EU:n jäsenvaltioilla tulee olla kansallinen sertifiointijärjestelmä uusiutuvien energiamuotojen teknologian asentajille. Suomessa laki uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien kouluttajien hyväksymisestä astui voimaan 1.10.2015.

– Hyväksyntään vaaditaan muun muassa asianmukaiset koulutustilat ja laitteet sekä riittävästi opetushenkilöstöä. Sertifiointikoulutus on yleensä 3-5 työpäivän pituinen täydennyskoulutus jo työelämässä oleville asentajille, Energiaviraston Uusiutuva energia -ryhmän tekninen asiantuntija Aino-Mari Keskinen kertoo.

Sertifiointi on vapaaehtoinen, ja sellaisena se tulisi Arevan ja Nymanin mielestä säilyttääkin.

– Suosittelemme asentajia ja asennusliikkeitä, joilla on sertifiointi. Asiansa hyvin hoitavat tahot saavat näin kilpailuetua muihin verrattuna, Nyman sanoo.

Arevalla on nippu kehitysideoita.

– Kolmannen osapuolen tekemä tarkastus laitteille ja asennuksille voisi olla toimiva ratkaisu. Kuntien yhtenäinen lupamenettelykin veisi tilannetta eteenpäin. Alan ammattitutkinto, jossa opetettaisiin aurinkosähköjärjestelmiä ja niiden asennusta, olisi myös hyödyllinen, hän listaa.

Energiavirasto hyväksyy
aurinkosähkö- ja
lämpöjärjestelmien asentajien
sertifiointikouluttajat.
”Sertifiointikoulutus on
yleensä 3-5 työpäivän pituinen
täydennyskoulutus jo
työelämässä oleville
asentajille”, Energiaviraston
Uusiutuva energia -ryhmän
tekninen asiantuntija Aino-
Mari Keskinen kertoo.

Asiallista tietoa kaivataan

Anu Areva ja Christer Nyman sanovat monien isojen yritysten sekä julkishallinnon organisaatioiden olevan valveutuneita ostajia, mutta erityisesti pienempien yritysten sekä yhteisöjen joukossa on paljon tahoja, joiden tietomäärä aurinkosähköjärjestelmien hankinnassa on kuluttajien tasolla.

Ihmiset etsivät nykypäivänä tietoa Internetistä. Jotkut pitävät yritysten nettisivuilla olevaa tietoa markkinointipuheena. Toisten kuluttajien henkilökohtaisia kokemuksia uskotaan monesti herkemmin, olivat ne sitten suoraan kuultuja tai keskustelupalstoilta luettuja.

Yksittäisten kuluttajien kokemukset eivät kuitenkaan aina perustu faktoihin, kirjoittajan tieto voi olla vanhentunutta ja ostajien lähtötilanne sekä tarpeet voivat poiketa toisistaan paljonkin. Asiallista, luotettavaa tietoa kaivataan.

Areva näkeekin tärkeäksi aiheen esilläolon tiedotusvälineissä. Yksi ajankohtainen ja monia kiinnostava aihe olisi aurinkopaneelien testi.

Yritykset voivat myös jalkautua kuluttajien pariin.

– Me käymme välillä pitä mässä infotilaisuuksia aurinkosähköstä esimerkiksi omakotitaloyhdistyksissä, Areva vinkkaa.

ATY aloittaa tammikuussa aurinkosähkön lobbauksen poliitikkojen suuntaan. Peli on kovaa, kun eri tahoilla on omat intressinsä ja osalla moninkertaiset resurssit lobata pieniin yhdistyksiin verrattuna.

– Nykyisellä politiikalla menetämme melkoisesti potentiaalisia vientituloja. Afrikassa ja Aasiassa olisi nyt ostajia, mutta suomalaiset eivät pääse osallistumaan edes tarjouskilpailuihin, koska emme saa tällä hetkellä referenssejä kotimaasta, Nyman harmittelee.

Sari Alhava, teksti

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!