Aurinkosähköjärjestelmien asennus opittiin nopeasti

Sähköinfon tekninen johtaja Esa Tiainen, tekninen asiantuntija Timo Ylinen sekä STUL:n järjestöpäällikkö Arto Saastamoinen muistuttavat, että 230-voltin sähköjärjestelmään kytkettävän aurinkosähköjärjestelmän käyttöönottoa koskevat täsmälleen samat vaatimukset kuin muitakin sähköasennuksia; työ pitää jättää luvat omaavalle sähköurakointiyritykselle.
Sähköinfon tekninen johtaja Esa Tiainen, tekninen asiantuntija Timo Ylinen sekä STUL:n järjestöpäällikkö Arto Saastamoinen muistuttavat, että 230-voltin sähköjärjestelmään kytkettävän aurinkosähköjärjestelmän käyttöönottoa koskevat täsmälleen samat vaatimukset kuin muitakin sähköasennuksia; työ pitää jättää luvat omaavalle sähköurakointiyritykselle.

Aurinkosähköjärjestelmien kysyntä on lisääntynyt viime vuosina huimasti. Samalla asiaa koskevat määräykset ja ohjeet ovat täsmentyneet, ja ammattilaisille on nykyisin hyvin tarjolla asennsten vaatimaa täydennyskoulutusta.

Sähköalan koulutus- ja palvelutalo Sähköinfo Oy järjesti ensimmäisen aurinkosähköjärjestelmien asennuskurssin marraskuussa 2013. Tuolloin esimerkiksi järjestelmän liittäminen jakeluverkkoon aiheutti vielä runsaasti kysymyksiä, eivätkä kaikki olleet aivan vakuuttuneita edes aurinkoenergian soveltuvuudesta Suomen pohjoisiin oloihin.

Tämän jälkeen, eli alle kahdessa vuodessa, asioissa on menty huimasti eteenpäin. Sähköinfon aurinkosähkökursseille on osallistunut jo kymmeniä sähköalan ammattilaisia, pelisäännöt jakeluverkkoyhtiöiden kanssa ovat selkeytyneet, aurinkosähköjärjestelmiä koskevat standardit on julkaistu kattavasti suomeksi ja myös Sähkötieto ry:n ST-kortistosta löytyy nykyisin runsaasti aurinkosähköjärjestelmien asennusohjeita. Lisäksi päteville uusiutuvan energian asentajille on luotu oma sertifiointijärjestelmä yhdessä Motivan ja Ympäristöministeriön kanssa.

Aurinkosähköasentajien sertifiointi etenee

Motivan koordinoiman aurinkosähköasentajasertifikaatin saaminen edellyttää esimerkiksi lupaa tehdä itsenäisiä sähköasennustöitä sekä kolmipäiväisen sertifiointikoulutuksen hyväksyttyä suorittamista.

Sähköinfon kanssa yhteistyössä järjestettävän kurssikokonaisuuden on suorittanut tähän mennessä hyväksytysti loppuun noin kaksikymmentä sähköalan ammattilaista. Sertifioidut asentajat on listattu yhteystietoineen Motivan sivuilla.

Aurinkosähköasentajien sertifiointi perustuu uusiutuvan energian käyttöä edistävään RES-direktiiviin. Direktiivi edellyttää, että uusiutuvien energianlähteiden asentajille tulee tarjota mahdollisuus osoittaa pätevyytensä sertifikaatilla, ja vastaavasti EU:n jäsenmaiden tulee tarjota sertifiointimahdollisuus pätevyyskriteerit täyttäville asentajille.

Aurinkosähköjärjestelmä kannattaa aina liittää verkkoon

Pätevät aurinkosähköjärjestelmien asentajat osaavat liittää rakennuksen aurinkopaneelit helposti valtakunnalliseen sähkönjakeluverkkoon, jolloin rakennuksen oman sähkönkulutuksen ylittävä tuotanto myydään automaattisesti verkkoon.

Yleensä aurinkosähköjärjestelmän maksimikoko mitoitetaan hieman rakennuksen päiväajan keskikulutusta pienemmäksi, mutta koska järjestelmän liittämisestä jakeluverkkoon ei aiheudu juurikaan ylimääräistä työtä tai kustannuksia, kannattaa pienempikin aurinkosähköjärjestelmä liittää verkkoon. Vaikka tuotettavan ylijäämäsähkön määrä jäisi pieneksikin, ei puhdasta energiaa kannattaa heittää suotta hukkaan.

Mikko Arvinen, teksti ja kuva

Artikkeli on julkaistu Sähkömaailma Extraa edeltäneessä Sähköala-lehdessä. Lehden tilaajat voivat lukea kaikki vanhat artikkelit Sähkömaailman sähköisessä arkistossa.