Aurinkosähköä, mutta turvallisesti

Sähkömaailma Extran päätoimittaja Esa Tiainen
Sähköinfon tekninen johtaja Esa Tiainen toimii myös Sähkömaailma Extra -lehden päätoimittajana.

Sähkömaailma Extran 5/2023 pääkirjoitus.

Tukes selvitytti alkuvuoden 2023 aikana, kuinka pieniä aurinkosähköjärjestelmiä oli toteutettu. Tutkimukseen oli valittu 45 toteutettua kohdetta viiden verkkoyhtiön alueella. Tutkimuksen tulos ei ollut tekijöitä mairitteleva, ei myöskään täysin yllätyksellinen.

Ainoastaan viisi kohdetta selvisi puhtain paperein, muissa oli huomautettavaa joko käyttöönottotarkastuksen tai sen dokumentoinnin, asennusten käytännön toteutuksen tai asennusohjeiden puutteellisen noudattamisen osalta. Samanlaista viestiä on kuulunut myös muista Pohjoismaista.

Mitkä ovat syyt moiseen? Vaikea nostaa esiin vain yhtä syytä, ja varmasti useampi asia on vaikuttanut taustalla. Asiat ovat suhteellisen uusia, eikä osaaminen ole vielä kaikkien osalta riittävää. Kysyntä on räjähtänyt ja alalle on tullut tarjoajia, joilla ei ole vielä kokemusta sähköalalta.

Aurinkosähköjärjestelmien laadukas toteutus edellyttää osaamista kattotöistä. Tasasähkö poikkeaa vaihtosähköstä. Standardit ovat muuttuneet, ja ne ovat kohtalaisen yksityiskohtaisia. Kaikkien näiden hallinta yhdessä vaikuttaa siihen, millainen on lopputulos. Ja aina on tietysti mukana hinta: halvalla ei saa hyvää.

Hyvä, että tilanne ei kuitenkaan ole vielä näkynyt esimerkiksi sähköpalotilastoissa tai kattojen vuotovahingoissa. Ei sen tarvitsekaan näkyä, mikä edellyttää toimia sekä tilaajilta että tekijöiltä. Toivottavasti tuhoisa sähköpalo tai muu vahinko ei ole se, joka vasta herättää toimijat.

Uudet tekniikat on otettava haltuun ja myös tilaajan täytyy kiinnittää huomiota siihen, että se valitsee laadukkaan tekijän. Asiakkaat ovat pääsääntöisesti voineet luottaa siihen, että sähköasennukset ovat turvallisia, eivätkä aurinkosähköasennukset saa olla poikkeus tähän. Lähivuosina aurinkosähköjärjestelmien määrä moninkertaistuu ja toivottavaa on, ettei tämä tarkoita sitä, että riskien määrä moninkertaistuu.

Onneksi haasteen ratkaisuun on keinoja. Standardien hallinta luo pohjan osaamiselle. Aiheesta on runsaasti koulutusta ja loppuvuonna on ilmestynyt päivitetty ST-käsikirja 40 aurinkosähköjärjestelmistä. Aurinkosähköjärjestelmien turvallisuudesta on meneillään useita tutkimushankkeita, joiden tuottama tieto on kaikkien saatavilla. Henkilö- ja yritysarviointi SETI on käynnistämässä vapaaehtoisuuteen perustuvan aurinkosähköurakoitsijan sertifioinnin.

Sähköalan tehtävä on ainoastaan korjata näkyvissä ollut kehityssuunta, ettei turvallisuus vaarannu ja saada alalle sen ansaitsema arvostus myös aurinkosähköasennusten osalta. Ilmaiseksi se ei tule.

Esa Tiainen

Sähkömaailma Extran päätoimittaja ja Sähköinfo oy:n tekninen johtaja.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!