Aurinko, akku ja auto tuovat kasvua

Pasi Hyyppä.
Pasi Hyyppä.

Kolumni, Senaatti-kiinteistöjen Etelä-Suomen alueen talotekniikkaryhmän päällikkö Pasi Hyyppä.

Sähköosaajilla pitää kiirettä seuraavat kaksi vuosikymmentä, kun energian tuotanto, jakelu ja varastointi tukeutuvat kiinteistössä voimakkaasti sähköön. Aurinkoa, akkua ja autoa hyödyntävien sähköteknisten laitteiden kysyntä on lähes eksponentiaalisessa kasvussa.

Niiden taloudellisia vaikutuksia rakennusten ylläpitokustannuksiin arvioidaan suuntaa antavasti, sillä energian hintakehityksessä on paljon epävarmuustekijöitä. Sähköenergian hinta on kuitenkin vakiintumassa uudelle korkeammalle tasolle ja hinnanvaihtelu tulee olemaan sääriippuvaista. Toisaalta muutosinvestoinnit pienentävät kulutusta ja niiden takaisinmaksuajat ovat lyhyitä, jopa vain muutaman vuoden.

Energia tulee sähköistymään vahvasti.

Tulevaisuuden energiajärjestelmä rakentuu yhä voimakkaammin uusiutuvan energian varaan. Se edellyttää lukuisia energiaremontteja, joiden aikana harpataan uuteen lämmöntuottotapaan ja järjestelmään. Energia tulee sähköistymään vahvasti, ja hukkalämpöjen talteenotto, energian kierrätys ja varastointi sekä kysyntäjoustot edellyttävät älykkäitä ratkaisuja, jotka on integroitu energiajärjestelmään.

Lämpöpumput ovat merkittävässä roolissa energiamurroksessa. Aurinkosähkön ja maalämmön avulla nollaenergiarakennukset ovat jo kannattavia. Rakennukset ovat muuttumassa entistä keskeisemmäksi osaksi energiajärjestelmää: ne voivat toimia virtuaalivoimaloina älykkään talotekniikan avulla.

Polttotekniikalla tuotetun lämmön ja sähkön häviäminen markkinoilta kasvattaa virtuaalivoimaloita niin sähkön kulutusjoustoissa kuin tuotannossakin. Ensimmäiset virtuaalivoimalat toimivat jo kiinteistöjen sähköakkujen avulla. Seuraavaksi voimaloiksi voisivat tulla lataukseen kytketyt täyssähköautot. Se edellyttää ensin autojen latauslaitestandardin loppuun saattamista ja sovelluskehitystä sekä sähkömarkkinaoperaattoreita.

Vain raskas teollisuus ja isot energialaitokset voivat kannattavasti varastoida energiaa vihreisiin kaasuihin. Muutokset energialaitosten lämmöntuotossa johtavat hinnoittelun muuttumiseen ja osan kaukolämpökuluttajista irtautumiseen verkosta.

Tekniikka kehittyy, ja taas ympäristö sähköistyy. Sähköosaajien saatavuus on tulossa pullonkaulaksi, mutta korkea koulutustasomme mahdollistaa työntekijöiden siirtymisen muilta aloilta haastavien sähkötehtävien pariin.

Pasi Hyyppä

Kirjoittaja on Senaatti-kiinteistöjen Etelä-Suomen alueen talotekniikkaryhmän päällikkö.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!