Aren organisaatio ja toimintamalli uudistuvat

Talotekniikkayritys Are oy:n uudella toimintamallilla tavoitellaan asiakaskeskeisempää, selkeämpää ja tehokkaampaa toimintaa. Uusi malli muuttaa myös Aren organisoitumista 1.7. alkaen.

SM Extra audioartikkelit

Heinäkuun alussa projektit eriytetään omaksi liiketoiminnoikseen ja palvelut organisoituvat kahteen alueelliseen liiketoimintoon.

Projektien liiketoimintajohtajaksi on nimitetty Aren ulkopuolelta Anne Piiparinen. Hän aloittaa tehtävässään 8. elokuuta. Palveluiden Etelä-Suomen liiketoimintajohtajana aloittaa Jyri Seppänen ja Itä- ja Länsi-Suomen liiketoimintajohtajana Ari Kinnunen. Liiketoiminta-alueiden alla toimii 20 yksikköä, joiden johdossa ovat liiketoimintajohtajien nimeämät yksikönjohtajat.

Arelle perustetaan uusi Asiakkuudet ja kasvuteknologiat -matriisitoiminto tukemaan myyntiä ja tuotekehitystä. Toimintoa johtaa kaupallinen johtaja Seppo Korhonen, joka siirtyy tehtävään Aren Etelä-Suomen liiketoimintajohtajan tehtävästä. Länsi-Suomen liiketoimintajohtajana toiminut Marko Otranen siirtyy kasvuteknologioiden johtajaksi.

Liiketoimintojen sisällä oleviksi matriiseiksi perustetaan project management office (PMO) ja service management office (SMO) -toiminnot, jotka tukevat liiketoimintaa sekä vastaavat työkalujen ja prosessien kehityksestä. PMO:n johtajana jatkaa Katja Pekkanen ja SMO:n johtajaksi on nimetty Lauri Pönniö, joka tulee Aren ulkopuolelta ja aloittaa tehtävässään 1. elokuuta.

Tukipalveluiden johdossa ei tapahdu muutoksia.