Älykäs kuormanhallinta ohjaa sähköautojen latausta

Wagon Annika Penttinen ja Esko Matikainen tutustuivat uusien latauspisteiden toimintaan.
Wagon Annika Penttinen ja Esko Matikainen tutustuivat uusien latauspisteiden toimintaan.

Helsingin Ullanlinnassa sijaitsevan arvokiinteistön parkkihalliin rakennettiin Suomen mittakaavassa tavallista järeämpi sähköautojen latausjärjestelmä.

Petri Lahtinen. Kuva Mikko Arvinen.
Järjestelmän asennuksesta vastanneen Assonantin toimitusjohtaja Petri Lahtisen mukaan virtamuuntajilla varustetun latausjärjestelmän asennus onnistui helposti alun perehtymisen jälkeen. Kuva Mikko Arvinen.

Latausjärjestelmä on toteutettu Defan dynaamisella kuormanhallintajärjestelmällä, joka jakaa saatavilla olevan virran tasan kaikkien lataajien kesken ja rajoittaa tarvittaessa virrankulutusta virtamuuntajilla, jos taloyhtiössä käytetään muuten runsaasti sähköä.

Kohteen asennustyöt tehneen helsinkiläisen Assonant oy:n toimitusjohtaja Petri Lahtisen mukaan kuormanhallintaa tarvitaan, sillä viisitoista 11 kilowatin tehoista, latausjärjestelmän 125 ampeerin pääsulakkeen taakse kytkeytyvää, latauspistettä voisivat muuten ylikuormittaa helposti kiinteistön sähköliittymän.

– Täällä on virtamuuntajat sekä kaapeleissa että kiinteistön pääsyötössä. Kun kiinteistön muu kuorma nousee, latausjärjestelmän tehoja ajetaan alas, jotta kiinteistön pääsyöttö ei ylikuormitu. Tämä oli ensimmäinen virtamuuntajilla toteuttamamme kohde. Kytkennällisesti tämä ei ollut erityisen hankala kohde, mutta aluksi järjestelmä vaati tietenkin perehtymistä, Lahtinen kertoo.

Kiinteistöön oli tehty täydellinen sähköremontti noin kymmenen vuotta sitten, joten sähkökeskus ja sen kaapelointi mahdollistivat latausjärjestelmän lisäyksen olemassa olevaan sähköjärjestelmään.

– Keskuksessa oli yksi vapaa kahvalähtö, jota hyödynsimme latauspisteiden oman muuntajan asennukseen.

Helsingin Oulunkylässä kymmenen henkeä työllistävä Assonant on erikoistunut kiinteistöjen asennustöihin.

– Meillä on paljon talo- ja kiinteistöyhtiöitä vakioasiakkaina. Latauspisteiden asennuksista tulee koko ajan enemmän kyselyitä ja muutama kohde on tälläkin hetkellä jonossa, Lahtinen kertoo.

Pilvipalveluun yhdistetty järjestelmä

Kohteeseen on asennettu Wagon lattakaapeliratkaisu. Kuva Sauli Naski.
Wagon lattakaapeliratkaisu mahdollistaa latauspisteiden lisäämisen syöttökaapelin keskelle pikaliittimien avulla. Type 2 -latausasemat on varustettu kiinteillä kuuden metrin latausjohdoilla. Kuva Sauli Naski.

Valokuiduilla keskuksen ohjausyksikköön yhdistetyt laturit ovat yhteydessä Defan CLU-pilvipalvelujärjestelmään (Cloud Link Unit). Järjestelmää ohjataan lähtökohtaisesti pilvipalvelun kautta, mutta järjestelmässä on myös paikallinen ohjaus, minkä ansiosta lataus- ja kuormanhallintajärjestelmät jatkavat normaalisti toimintaansa myös verkkoyhteyden katketessa.

Niin älykäs järjestelmä ei vielä ole, että se tunnistaisi akkujen varaustilanteen ja antaisi eniten virtaa tyhjimmille akuille. Sen sijaan käytettävissä oleva virtamäärä jaetaan tasan kaikkien lataajien kesken. Virrankäyttö laskutetaan suoraan käyttäjiltä käytettyjen kilowattituntien mukaan.

Nopea asennus lattakaapelilla

Ullanlinnassa viisitoista parkkipaikan haltijaa kahdestakymmenestä tilasi latauspisteen, vaikka kaikilla heistä ei vielä ladattavia autoja olekaan. Viimeisille paikoille latauspisteet on kuitenkin helppo lisätä tarvittaessa myöhemmin, sillä kohteessa käytetty Wagon lattakaapeliratkaisu mahdollistaa viimeisten latauspisteiden lisäämisen myöhemmin syöttökaapelin keskelle haaroittimien, pikaliittimien ja ruuvien avulla.

Kaapelointi on toteutettu kahdella 63 ampeerin lattakaapelilla, joissa molemmissa on linjakohtainen virran valvonta. Asennustöihin kului yhteensä noin 150 tuntia. Petri Lahtisen mukaan kaapelointiratkaisun lisäksi hallin tukevat seinät helpottivat ja nopeuttivat asennustöitä, sillä tällä kertaa latureiden ja kaapeleiden kiinnitys onnistui ilman työläitä lisäratkaisuja.

– Joissakin parkkihalleissa on ollut esimerkiksi erilaisia verkkoseiniä, joihin laturit on ollut todella vaikea saada paikoilleen, Lahtinen kertoo.

Mikko Arvinen, teksti

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!