Akateemiset toimijat perustivat Suomen vetytutkimusfoorumin

Suomen keskeiset tutkimus- ja koulutustoimijat lähtivät tukemaan Suomea vetysiirtymässä ja kansainvälisessä vetykilpailussa.

Suomen vetytutkimusfoorumissa (Hydrogen Research Forum Finland) ovat mukana Aalto-yliopisto, LUT-yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Åbo Akademi, Jyväskylän, Turun, Tampereen ja Vaasan yliopistot sekä Oulun yliopisto, joka aluksi koordinoi foorumin toimintaa.

Foorumi edistää suomalaista vetyosaamista yhteisillä toimintasuunnitelmilla, tulevaisuusvisioilla ja edustaa akateemisia toimijoita muiden vetytoimijoiden rinnalla. Tutkimus ja koulutus ovat avainasemassa myös vetysiirtymässä.

Vetytutkimusfoorumin keskeisiä tavoitteita ja tehtäviä ovat: Vetytalouden synnyttämien muutosten ja tutkimustarpeiden tunnistaminen, kansallisen vetytoimintasuunnitelman ja tulevaisuusvisioiden edistäminen, vetytalouteen liittyvän koulutustarjonnan tuottaminen koordinoidusti ja riippumattoman tutkimuspohjaisen tiedon tuottaminen päätöksenteon tueksi sekä Suomen vetyyn ja vetysiirtymään liittyvän tutkimuksen kansainvälisen roolin ja vaikuttavuuden lisääminen.

Vetytaloudessa on odotettavissa tiukka kansainvälinen kilpailu eri teknologioiden välillä, ja valmisteilla on tuhansia vetyhankkeita Euroopassa ja kansainvälisesti. Suomella on erinomaiset edellytykset menestyä vetykilpailussa, jossa keskeisiä seurattavia ovat Pohjoismaat, Saksa ja esimerkiksi vedyntuotannon tutkimuksessa Suomen kanssa kilpaileva Japani.