Sähköinen robottibussi tehostaa Kempowerin tuotantoa ja sen käyttöönotto tarjoaa merkittävän edun yhtiön logistiikan hallintaan. Kuva: Kempower oyj.
Ajankohtaista

Robottibussi auttaa Kempowerin tuotannon tehostamisessa

Kempower oyj on ottanut käyttöön sähköisen robottibussin Lahden pääkonttorin tuotantoalueellaan. Robottibussi korvaa kahden tehtaan väliset kuljetukset, jotka on tähän mennessä tehty kuorma-autoilla. Suomalainen robottiajoneuvo-operaattori Remoted oy toimitti robottibussin Kempowerille. Robottibussi parantaa merkittävästi tuotannon tehokkuutta vähentämällä […]

Ei kuvaa
Ajankohtaista

Tuontisähkön tarve väheni vuonna 2023

Sähköä kulutetaan Suomessa nykyään vähemmän kuin kertaakaan 2000-luvulla; 80 terawattituntia vuodessa. Sähköntuotanto on kohonnut merkittävästi energiakriisiä edeltäneestä tasosta, ilmenee Energiateollisuus ry:n vuositilastoista. Vuosina 2021 ja 2022 sähköä tuotettiin 69 terawattituntia, ja viime vuonna tuotanto nousi […]

Ei kuvaa
Ajankohtaista

Ympäristötiedot esiin sähköteknisistä tuotteista

Sähköteknisen kaupan liitto ry ja One Click LCA oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen EPD-ohjelmiston jäseneduista liiton jäsenyrityksille. EPD (Environmental Product Declaration) eli ympäristöseloste on vapaaehtoinen, standardoitu ja luotettava tapa esittää tuotteen tai palvelun elinkaarianalyysi. Talorakentamisen vähähiilisyys […]

Espoon kaupunkiratahankkeen ensimmäisen alueurakan rakentaminen käynnistyy. GRK aloittaa rakennustyöt välillä Leppävaara–Kera. Kuva: Väylävirasto
Ajankohtaista

GRK sai Espoon kaupunkiradan ensimmäisen alueurakan

GRK on valittu toteuttamaan Espoon kaupunkiradan ensimmäistä alueurakkaa, jonka arvo on noin 100 miljoonaa euroa. Kaupunkirata-hankkeessa rakennetaan kaksi lisäraidetta Leppävaaran ja Kauklahden välille nykyisten raiteiden viereen, jotta lähi- ja kaukoliikenteen junaliikenne sujuvoituu. Espoon kaupunkirata -hanke […]

Ei kuvaa
Ajankohtaista

Rakentamisen hyyde näkyi sähköteknisessä kaupassa

Sähköteknisten tuotteiden myynnin kasvu hyytyi loppuvuodesta 2023 ja laski koko vuoden myynnin 5,4 prosenttia pienemmäksi kuin edellisvuonna. Kiitos vielä alkuvuonna rivakasti sujuneen myynnin, vuoden 2023 yhteenlaskettu tukkumyynnin arvo oli 1 275 miljoonaa euroa. Se on […]

Ajankohtaista

Fingrid investoi uuteen voimajohtoyhteyteen

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid on tehnyt investointipäätöksen uuden 400 kilovoltin voimajohtoyhteyden rakentamisesta Rovaniemeltä Vaalaan. Yhteys kasvattaa pohjois-eteläsuuntaista sähkön siirtokapasiteettia ja tukee nykyisiä sekä tulevia rajasiirtoyhteyksiä. Uusiutuva sähköntuotanto lisääntyy Pohjois-Suomessa samalla, kun Etelä-Suomen fossiilinen lämmön- ja sähköntuotanto […]

Ei kuvaa
Ajankohtaista

Ensto Building Systems on nyt Legrand Finland

Ensto Building Systems oy toimii 1.1.2024 alkaen Legrand-brändin alla Suomessa ja tunnetaan nimellä Legrand Finland oy. Ensto Building Systems on ollut osa Legrand-konsernia marraskuusta 2021 lähtien. – Virallinen nimemme on Legrand Finland oy, mutta puhekielessä […]

Ei kuvaa
Ajankohtaista

Tuulivoimarakentaminen jatkui vuonna 2023 vilkkaana

Vuosi 2023 oli historiamme toiseksi vilkkain tuulivoimarakentamisen vuosi, kun Suomeen rakennettiin 212 uutta tuulivoimalaa. Suomessa on nyt 1 601 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on 6 946 megawattia. Vuonna 2023 kapasiteetti kasvoi 212 voimalalla ja 1 […]

Kari Onniselkä
Ajankohtaista

Kari Onniselkä on Airamin uusi toimitusjohtaja

Kari Onniselkä on aloittanut kotimaisen valaistustalo Airam Electric oy ab:n toimitusjohtajana. Onniselän nimitys tuli voimaan 1.1.2024. KTM Kari Onniselkä on toiminut johtajatehtävissä eri toimialoilla 30 vuoden ajan. Edellisessä roolissaan Onniselkä toimi NCC Suomi oy:n maajohtajana. […]