Tukesin ylitarkastaja Timo Iholinin mukaan sähkölaitteistoista löytyy jatkuvasti puutteita, mutta asennusvirheet ovat onneksi harvinaisia. Vieressä Sähköinfon tekninen johtaja Esa Tiainen.
Artikkelit

Sähkötöiden johtajat paneutuivat turvallisuuspuutteisiin

Sähköinfo oy:n suosittu Sähkötöiden johtajan päivä järjestettiin 15.5. Aviapolis-kongressihotellissa Vantaalla. Yli 200 sähkötöiden johtajaa paikalle houkutelleessa tilaisuudessa keskityttiin erityisesti sähköturvallisuuden varmistamiseen ja puutteiden tunnistamiseen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin ylitarkastaja Timo Iholin toi tilaisuuteen valvovan viranomaisen […]

Lahteen vuonna 2020 valmistuvan Kymijärvi III -voimalan halli on 50 metriä korkea.
Artikkelit

Uusi voimala mahdollistaa kivihiilestä luopumisen

Lahti Energia oy luopuu kivihiilen käytöstä ensi vuonna, kun Kymijärvi III -biolaitos valmistuu. Lahden seudun kaukolämpö on tuotettu 1970-luvun lopulta lähtien pääasiassa kaupungin itäpuolella sijaitsevalla Kymijärven voimalalaitosalueella. Alueen ensimmäinen voimalaitosyksikkö, Kymijärvi I (Kyvo I), ajettiin […]

Varsinaisen kuntotutkimuksen tekemiseen vaikuttaa monta asiaa. Tärkein on tutkittavan rakennuksen ikä ja rakennuksen entinen, nykyinen ja tuleva käyttötarkoitus.
Artikkelit

Sähkölaitteiston kuntotutkimus selvittää sen tulevaa käyttöä

Kiinteistön sähkölaitteiden kuntotutkimuksessa ei varsinaisesti tarkastella sähkölaitteiden nykyistä tilannetta, vaan tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten kiinteistön sähkölaitteet palvelevat tulevaa käyttöä. Kiinteistön haltijan ja kuntotutkimuksen tekijän tulee mieltää, mikä ero on sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksella ja kuntotutkimuksella. Määräaikaistarkastus, […]

Lämpökuvaus, Mikko Arvinen
Artikkelit

Eri aikojen määräykset ja standardit on hallittava

Koska säädeltyjen sähköasennusten aikakausi Suomessa on suhteellisen lyhyt, kuntotutkittavia kiinteistöjä löytyy kaikilta aikakausilta. Sen vuoksi sähkölaitteiston kuntotutkijan pitäisi tuntea eri aikakausien säädökset aina vuoden 1930 varmuusmääräyksistä alkaen. Koska vanhojen sähköasennusten laillisuus ei muutu säädösten muuttuessa, […]

OL3:n valvomon laitosidenttinen harjoitussimulaattori. Kaikki valvomossa työskentelevät henkilöt käyvät järjestelmien käytön simulaattorikoulutuksen ennen voimalan käynnistämistä.
Artikkelit

Olkiluoto 3:n automaatiosuunnittelu haastoi valvovan viranomaisen

Käyttöluvan myöntäminen Olkiluodon kolmosyksikölle huipensi helmikuussa Säteilyturvakeskuksen kahden vuosikymmenen valvontatyön. Erityisesti voimalan automaatiojärjestelmien vaatimustenmukaisuuden täyttäminen aiheutti runsaasti haasteita niin toimittajille kuin valvovalle viranomaisellekin. Eduskunta hyväksyi toukokuussa 2002 valtioneuvoston periaatepäätöksen OL3:n rakentamisesta Säteilyturvallisuuskeskuksen (STUK) antaman alustavan […]

Faken Matti Pouhakan mukaan virtuaalitodellisuuteen pääsee niin VR-laseilla kuin tablettitietokoneellakin. Kuva Markku Alén.
Artikkelit

Virtuaalitodellisuus avuksi huolto- ja kunnossapitotöihin

KIRA Digin hankkeessa selvitettiin virtuaalitodellisuuden käyttämistä erilaisissa tilanteissa, joissa ratkottiin huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä. Mitä tehdä tilanteessa, jossa tarvitaan monimutkaiseen ongelmaan pikaista ratkaisua, mutta ammattitaitoinen henkilö on kaukana? Sovelto oyj:n KIRA Digi -kokeiluhanke teki […]