Ei kuvaa
Artikkelit

Liittymisjohto kannattaa suojata oikeaoppisesti

Liittymisjohdolle sallitaan erilaisia suojausmenettelyjä. Niitä hyödyntämällä päästään riittävään turvallisuustasoon myös haja-asutusalueilla, joilla sähkön pienjännitejakeluissa on vähän väliä haasteita. Haja-asutusalueiden sähkön pienjännitejakelut osoittautuvat jatkuvasti ongelmallisiksi. Joskus toimitusvarmuuden takia ja säännöllisesti myös sähköturvallisuuden kannalta: jakeluverkon teho voi […]

Helsingin keskustan itäpuolella oleva Hanasaaren voimala on päätetty sulkea vuoden 2024 loppuun mennessä.
Artikkelit

Lämpöpumppuja kivihiilen ja puun polton tilalle

Smart Energy Transition -hankkeen mukaan polttamiseen perustuva kaukolämmöntuotanto voitaisiin korvata suurilla lämpöpumpuilla ja tuulivoimalla lämmitettävillä lämpövarastoilla. Helsingin tavoitteena on, ettei kaupunki tuottaisi lainkaan kasvihuonepäästöjä vuonna 2035. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää uusien ratkaisujen löytämistä kaukolämmön tuotantoon, sillä […]