Kaikista asennuksista on otettava valokuva loppudokumentteihin liitettäväksi. Myös kansien alle piiloon jäävät työt on kuvattava niin, että niistä käy selkeästi ilmi asennustekninen laatu.
Artikkelit

Dokumentointi varmistaa sisäverkkojen laadun

Viestintäviraston uusittu sisäverkkomääräys täsmentää valokuituverkkojen asennus- ja dokumentointivaatimuksia. Viestintäviraston uusittu sisäverkkomääräys 65C astui voimaan 1. helmikuuta 2018. Uudistuksen merkittävin, ja alan toimijoita eniten puhuttanut, muutos koskee kotikaapelointivelvoitteesta luopuminen saneerauskohteissa. Viestintävirasto perustelee velvoitteesta luopumista ennen kaikkea […]

Lastensairaala otettiin käyttöön syyskuussa 2018.
Artikkelit

Uuden lastensairaalan sähköistys oli 20 miljoonan euron urakka

Helsingin Meilahteen syyskuussa avattu Uusi lastensairaala oli poikkeuksellisen mittava hanke myös sähköurakkana. Erityistä oli myös se, että sähköurakoitsija Amplit oy pääsi alusta saakka tasaveroiseksi osapuoleksi mukaan vaikuttamaan projektinjohtomallilla toteutetun hankkeen suunnitteluratkaisuihin. Terveydenhuoltoala heräsi ahtaaksi ja […]

Artikkelit

Kokemuksia Uuden lastensairaalan suunnittelusta ja rakentamisesta

Uuden lastensairaalan rakentamisprosessista saatuihin kokemuksiin syvennyttiin Helsingissä 29.8.2018 järjestetyssä Sähköisen talotekniikan rakennuttajaseminaarissa. Yhteensä noin 170 miljoonaa euroa maksaneen kohteen sähkötöistä vastanneen helsinkiläisen Amplit oy:n teknisen johtajan Tomi Alasen mukaan budjettihintaiseen tavoitehintaurakkaan sisältyi monia allianssimaisia piirteitä, […]

Suomen Hissiyhdistyksen Veli-Pekka Vitikan mukaan hisseissä tapahtuu paljon läheltä piti -tilanteita ja tapaturmia, jotka eivät tule viranomaisten tietoon. "Vanhojen hissien turvallisuustaso ei ole niin hyvä, kuin monet olettavat."
Artikkelit

Suomen hissikanta on osin pahasti vanhentunutta

Hissialan ammattilaiset ovat huolestuneita vanhojen hissien verkkaisesta modernisointitahdista. Viime vuosisadan alkupuolella rakennettujen laitteiden mekaaninen kestävyys on hyvä, mutta turvallisuus on usein kyseenalainen. Suomessa on käytössä valtava määrä sadan vuoden ikää lähestyviä hissivanhuksia, jotka alkavat tuottaa […]